سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با ارائه چشم اندازی مثبت از اقتصاد آزاد، نقطه پایانی بر تفکر دولت محوری و موجب رونق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی می‌باشد. از جمله مصادیق مناسب مشارکت بخش خصوصی، تولید برق از منابع تولید مقیاس کوچک است. از همین رو وزارت نیرو با اتخاذ سیاست توسعه مولدهای مقیاس کوچک ، راه را برای ورود بخش خصوصی به عرصه تولید برق گشود. با ابلاغ دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک توسط معاونت محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی به شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع سراسر کشور، شرکت برق منطقه‌ای سمنان در اولین گام نسبت به تشکیل واحد جلب مشارکت اقدام و سپس با توجه به مصوبه شرکت توانیردر خصوص واگذاری کلیه کارهای مربوط به متقاضیان احداث واحدهای تولید پراکنده از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ مجری طرح تولید پراکنده در این شرکت آغاز بکار نمود .

  شـرح وظایـف:

  ۱- اطلاع‌رسانی ، بسترسازی و برنامه‌ریزی جهت توسعه نیروگاههای تولید پراکنده.

  ۲- انجام هماهنگی‌ لازم با ارگانهای ذیربط جهت تسهیل در امور متقاضیان احداث نیروگاههای تولید پراکنده.

  ۳- ارائه اطلاعات و همکاری در تدوین اهداف ، لوایح قانونی ، مقررات ، سیاستها و ... .

  ۴- تدوین و ایجاد رویه‌های اجرایی مورد نیاز .

  ۵- ایجاد هماهنگی لازم با شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه های اجرایی .

  ۶- پیش‌بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز .

  ۷- بررسی مدارک و مستندات جهت صدور موافقتنامه و پروانه احداث .

  ۸- آماده سازی قراردادهای خرید تضمینی برق .

  ۹- نظارت عالیه بر قراردادهای خرید تضمینی برق .

   ۱۰- همکاری در تدوین استاندارد و معیارهای فنی مرتبط با نیروگاههای تولید پراکنده.

  هدف:

  در سالهای اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی پدیده بحران انرژی را در جهان بوجود آورده است. مطالعات نشان می دهد منابع انرژی فسیلی در بعد از سال ۲۱۰۰ عملا قابل استفاده نیستند یا هزینه بالای استخراج، اجازه بهره برداری از آن را نمی دهد از سوی دیگر خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست از جمله عللی است که استفاده از منابع انرژی فسیلی را محدود می سازد لذا برنامه ریزی جهت افزایش راندمان و بهره گیری از انرژیهای تجدید پزیر به عنوان سیاستهای راهبردی صنعت برق مورد توجه می باشد . طرح تولید پراکنده و انرژیهای نو به منظور توسعه تولید پراکنده در کشور و همچنین افزایش سهم تولید برق کشور از انرژی های تجدید پذیر ایجاد گردیده است.


  6.0.17.0
  گروه دورانV6.0.17.0