سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با ارائه چشم اندازی مثبت از اقتصاد آزاد، نقطه پایانی بر تفکر دولت محوري و موجب رونق سرمايه‌گذاري و کارآفريني مي‌باشد. از جمله مصاديق مناسب مشارکت بخش خصوصي، توليد برق از منابع توليد مقياس کوچک است. از همين رو وزارت نيرو با اتخاذ سياست توسعه مولدهاي مقياس کوچك ، راه را براي ورود بخش خصوصي به عرصه توليد برق گشود. با ابلاغ  دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک توسط معاونت محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی به شرکتهای برق منطقه‌ای و توزيع سراسر کشور، شرکت برق منطقه‌اي سمنان  در اولین گام نسبت به تشکیل واحد جلب مشارکت اقدام و سپس با توجه به مصوبه شرکت توانیردر خصوص واگذاری کلیه کارهای مربوط به متقاضیان احداث واحدهاي توليد پراکنده  از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ مجری طرح تولید پراکنده در این شرکت آغاز بکار نمود .

  شـرح وظایـف:
  ۱-  اطلاع‌رسانی ، بسترسازی و برنامه‌ریزی جهت توسعه نیروگاههای تولید پراکنده.
  ۲- انجام هماهنگی‌ لازم با ارگانهای ذیربط جهت تسهیل در امور متقاضیان احداث نیروگاههای توليد پراکنده.
  ۳- ارائه اطلاعات و همکاری در تدوین اهداف ، لوایح قانونی ، مقررات ، سیاستها و ... .
  ۴- تدوین و ایجاد رویه‌های اجرایی مورد نیاز .
  ۵- ایجاد هماهنگی لازم با شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه های اجرايي .
  ۶- پیش‌بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز .
  ۷-  بررسی مدارک و مستندات جهت صدور موافقتنامه و پروانه احداث .
  ۸- آماده سازی قراردادهای خرید تضمینی برق .
  ۹- نظارت عالیه بر قراردادهای خرید تضمینی برق .
  ۱۰- همکاری در تدوین استاندارد و معیارهای فنی مرتبط با نیروگاههای توليد پراکنده.

  هدف:
  در سالهای اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی پدیده بحران انرژی را در جهان بوجود آورده است. مطالعات نشان می دهد منابع انرژی فسيلي در بعد از سال ۲۱۰۰ عملا قابل استفاده نيستند يا هزينه بالاي استخراج، اجازه بهره برداري از آن را نمي دهد از سوي ديگر خطرات ناشي از آلودگي محيط زيست از جمله عللي است که استفاده از منابع انرژي فسيلي را محدود مي سازد لذا برنامه ريزي جهت افزايش راندمان و بهره گيري از انرژيهاي تجديد پزير به عنوان سياستهاي راهبردي صنعت برق مورد توجه مي باشد .

  طرح تولید پراکنده و انرژیهای نو به منظور توسعه تولید پراکنده در کشور و همچنین افزایش سهم تولید برق کشور از انرژي هاي تجديد پذير ايجاد گرديده است.

   


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0